Vereniging Fieldmarketing Nederland
 
 

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dhr. L. van Leer (stuurgroeplid Stichting RHAHW) - voorzitter
Dhr. N. Troost (Trustmarketing & Credo marketing) - secretaris
Dhr. N. Emmink (CEO Marketing) - penningmeester