Vereniging Fieldmarketing Nederland
 
 

Waar staan wij voor?

Het waarborgen van de duurzaamheid en de kwaliteit van het kanaal fieldmarketing binnen

Nederland evenals een gelijk speelveld voor alle partijen. Daarnaast zorgen wij voor kennisuitwisseling met de aangesloten fieldmarketingbureaus om de kwaliteit van de werving hoog te houden en om in te spelen op marktontwikkelingen binnen de branche.

Wat doen wij voor de branche?

Wij zijn lid en onderdeel van de stuurgroep binnen de Stichting Reguliere huis-aan-huis werving die de landelijke plantool voor Goede Doelen werving beheerd. Deze maakt inzichtelijk waar partijen lopen om zo de aanbeldruk te reguleren. Samen met o.a. Goede Doelen Nederland, haar leden en het CBF zijn wij betrokken bij de implementatie en verdere ontwikkeling hiervan.

Waarom zijn wij er?

Het doel is om fieldmarketing zelfregulerend te houden met eerlijke spelregels voor iedereen. 
Een gelijk speelveld en transparantie zorgen voor een houdbaar kanaal richting de toekomst.
Wij zien hoe belangrijk werving is voor goede doelen en andere partijen en willen daar duurzaam mee omgaan. Wij nemen, namens onze leden, actief deel aan de ontwikkeling en implementatie van branchafspraken en tools.